Hoá chất sửa chữa
Hotline liên hệ:
0967.966.789
Blue ocean

Hoá chất sửa chữa

Conmik Pu Sealant
Catalog Sản phẩm ( tải file catalog tại đây ) Conmik PU Sealant là vật liệu chống thấm chịu được điều kiên thời tiết thông thường ...

Conmik Pu Sealant

Lưới thủy tinh
Catalog Sản phẩm ( tải file catalog tại đây ) Mô tả: Lưới thủy tinh CONMIK FIBERGLASS MESH được dùng như vật liệu tăng cường sức chịu ...

Lưới thủy tinh

Conmik Conplug
Catalog Sản phẩm ( tải file catalog tại đây ) Conmik Conplug là một chất chặn nước loại đông cứng nhanh có tác dụng lâu dài. Dễ ...

Conmik Conplug

Conmik Pu 886
Catalog Sản phẩm ( tải file catalog tại đây ) PU-886 là hệ thống chống thấm 1 thành phần nhựa Pu chứa propylene oxide béo, phản ...

Conmik Pu 886

Conmik Grout 570
Catalog Sản phẩm ( tải file catalog tại đây ) Conmik Grout 570 là vữa xi măng đóng gói sẵn tự san, không độc, không oxy ...

Conmik Grout 570

Conmik Latex
Catalog Sản phẩm ( tải file catalog tại đây ) Conmix Latex Là chất đồng trùng hợp Styrene – Butadiene mịn phân tán nước. Nó được điều chế ...

Conmik Latex

G

Bấm để gọi ngay