Hotline liên hệ:
0967.966.789
Blue ocean

2 thành phần

Màng chống thấm xi măng hai thành phần của conmik việt nam.Tương tự như màng chống thấm một thành phần nhưng chất lượng tốt hơn.
Conmik Flex 600
1. Mô tả: Conmik Flex 600 là màng chống thấm polymer hai thành phần gốc xi măng linh hoạt được đóng gói ...

Conmik Flex 600

Conmik Flex
* Mô tả: Conmik Flex là màng chống thấm polymer hai thành phần gốc xi măng linh hoạt được đóng gói thành bộ ...

Conmik Flex

Conmik Seal 100
Conmik Seal 100 là màng chống thấm hai thành phần gồm thành phần chất lỏng chưa polyme và thành phần bột chứa ...

Conmik Seal 100

G

Bấm để gọi ngay